Aukční systém pro správu poptávek

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: grantEX management s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010842
Zahájení projektu: 6. 11. 2017
Ukončení projektu: 27. 4. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Cíle projektu je zajištění plně funkčního a efektivního procesu projektového řízení, prostřednictvím kvalifikovaných a odborných manažerů, které budou obce a další veřejnoprávní instituce vyhledávat ve vytvořené databázi. Společnost grantEX management s.r.o. tak bude nabízet zkušené externí pracovníky, které budou dopomáhat cílové skupině v interních projektech. Testování zajistí akreditovaná instituce UNICO Europe.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 243 750,00 Kč
Národní soukromá částka: 81 250,00 Kč
 
Celková částka: 325 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena