NeuroImage - Centrum pro studium morfologie nervové tkáně.

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Registrační číslo: CZ.2.16/3.1.00/22208
Zahájení projektu: 1. 1. 2010
Ukončení projektu: 31. 12. 2010
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt je určen především pro vědecké pracovníky základního výzkumu. Jeho hlavním cílem je rozvoj a zvýšení konkurenceschopnosti základního výzkumu v oblasti neurověd se zaměřením na oblast anatomie nervového systému a kvantitativní morfologii. Základním výstupem je zlepšení výzkumné infrastruktury v oblasti neuroanatomické analýzy. To bude realizováno vznikem centra NeuroImage na Fyziologickém ústavu AVČR, v.v.i., vybaveného unikátním zařízením umožňujícím komplexní možnost kvantitativní analýzy morfologického materiálu na nejvyšší metodologické úrovni. Hlavním výstupem projektu tak bude nabídka možnosti využití technologie, která významně zvýší objektivnost a zároveň akceptovatelnost výsledků kvalitativní neuroanatomické analýzy, což povede k významnému zkvalitnění výstupů v této oblasti základního výzkumu a tím ke zvýšení šancí na publikování práce v nejkvalitnějších časopisech a druhotně ke zvýšení šance na získání grantů na národní i mezinárodní úrovni.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 042 774,78 Kč
Veřejné zdroje ČR: 713 430,00 Kč
 
Celková částka: 4 756 205,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena