NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství)

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce:
Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/01.0002
Zahájení projektu: 1. 1. 2010
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

NETME Centre – celým názvem New Technologies for Mechanical Engineering – Centrum nových technologií pro strojírenství – je koncipováno jako regionální výzkumné a vývojové centrum, založené na kvalitní vědecké a výzkumné základně Fakulty strojního inženýrství. Projekt byl oficiálně zahájen 1. ledna 2010 a navazuje na dlouholetou vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost FSI VUT V Brně. Aktivity Centra mají za cíl rozvinout spolupráci s aplikační sférou a posílit tak konkurenceschopnost regionu, podílet se na rozvoji znalostní ekonomiky regionu a umožnit soukromým subjektům pružný přístup k nejnovějším výsledkům výzkumu na smluvní bázi a s cílem zajistit maximální aplikační potenciál.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 652 376 943,95 Kč
Veřejné zdroje ČR: 112 625 566,00 Kč
 
Celková částka: 765 002 510,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena