Aplikační projekt TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0008833
Zahájení projektu: 20. 1. 2017
Předpokládané datum ukončení: 19. 1. 2020
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Cílem projektu je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti humánní a veterinární medicíny.Půjde o vývoj specializovaného software, high-tech automatizovaných zařízení, moderních technologií v laboratorní diagnostice a nových/inovovaných imunodiagnostických souprav. V rámci realizace tohoto projektu bude u žadatele vytvořeno komplexní zázemí, které bude náležitě vybaveno potřebnými technickými a technologickými prostředky a také personálně.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 26 844 370,68 Kč
Národní soukromá částka: 27 973 621,32 Kč
 
Celková částka: 54 817 992,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena