Aplikace výsledků výzkumu se zaměřením na zavedení nových technologií a postupů do výroby velkých obrobků

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Slovácké strojírny, akciová společnost
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0008839
Zahájení projektu: 1. 1. 2018
Ukončení projektu: 31. 12. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem projektu "Aplikace výsledků výzkumu se zaměřením na zavedení nových technologií a postupů do výroby velkých obrobků" je posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb v průmyslovém výzkumu strojně technologického zařízení, včetně hydraulických pohonů a agregátů. Realizací projektu těchto činností povede k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světovém trhu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 20 902 350,00 Kč
Národní soukromá částka: 14 797 650,00 Kč
 
Celková částka: 35 700 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena