APLIKACE PRO POKROČILÉ MATERIÁLY

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: PHARMIX, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012418
Zahájení projektu: 1. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2020
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Žadatel PHARMIX se pátým rokem věnuje společně s firmou AIVOTEC vývoji technologie výroby uhlíku z odpadní a zbytkové biomasy (tzv. biochar). V minulém roce byla vyvinutá technologie úspěšně komercionalizována v rámci provozu bioplynové stanice, kde zpracovává zbytkovou biomasu po fermentaci. V rámci navazujícího výzkumu byl vyvinut zcela novyý, světově unikátní hybridní materiál na bázi uhlíku BIOCHAR-GRAFENOXID (B-GO). Cílem tohoto projektu je vyvinout technologii pro jeho průmyslovou výrobu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 469 640,16 Kč
Národní soukromá částka: 7 226 521,84 Kč
 
Celková částka: 19 696 162,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena