Technologický park - Žižkova Kasárna Písek

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: Technologické centrum Písek s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.03/5.1.00/41.00022
Zahájení projektu: 1. 11. 2009
Ukončení projektu: 31. 3. 2014
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Cílem projektu je vytvoření infrastruktury pro rozvoj malého a středního podnikání, vývojové inovační a vzdělávací aktivity v městě Písek (technologického parku včetně podnikatelského inkubátoru). Využijeme areál typu brownfield, bývalá kasárna, na stavbu VTP o celkové ploše 7 600 m2. Hlavními partnery projektu je Vysoká technická a ekonomická škola v Českých Budějovicích a Technologický park Chomutov, kteří garantují obsahovou stránku projektu a jeho udržitelnost. Projekt bude zaměřen na oblasti IS/IT, automatizace, strojírenství . Obsahová náplň odpovídá zájmu místních firem.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 214 475 259,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 37 848 580,00 Kč
Soukromé zdroje: 198 254 457,00 Kč
 
Celková částka: 450 578 296,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena