Aplikace nanovláken v potravinářských obalech

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Nano Medical s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009936
Zahájení projektu: 1. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení: 8. 4. 2020
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předkládaný projekt je zaměřen na výzkum aplikovatelnosti nanovlákenných struktur v obalových materiálech potravin. Prioritním záměrem je vývoj modifikovaných obalových materiálů masných tepelně opracovaných výrobků (uzenin). Modifikace obalových materiálů nanovlákenou strukturou obsahující antimikrobiální látky umožní zvýšit teplotu skladování nebo prodloužit dobu použitelnosti výrobků. V rámci projektu budou také testovány materiály pro aplikace do obalů na pečivo, případně ovoce a zeleninu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 888 650,00 Kč
Národní soukromá částka: 5 771 350,00 Kč
 
Celková částka: 13 660 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena