Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce:
Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/01.0006
Zahájení projektu: 24. 11. 2009
Ukončení projektu: 31. 12. 2013
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

• vývoj živých, inaktivovaných a subjednotkových veterinárních vakcín

• studium imunitní odpovědi hostitele po vakcinaci

• testování terapeutik, adjuvans a jiných biologicky aktivních preparátů

• příprava diagnostických souprav pro detekci biologických agens a chemických kontaminant

• monitorování původců závažných infekčních onemocnění v chovech hospodářských zvířat

• výchova mladých vědeckých pracovníků

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 310 473 652,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 53 962 925,00 Kč
 
Celková částka: 364 436 577,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena