Aplikace inovované reverzní osmózy

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ASIO TECH, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010322
Zahájení projektu: 1. 1. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Výstupem projektu bude aplikace integrované technologie na bázi reverzní osmózy s vysokým stupněm výtěžnosti (recovery), které dosahuje parametru nad 90%. Aplikovaná technologie bude pracovat s optimálními a konkurenceschopnými parametry provozních a investičních nákladů a nárokům na instalovanou plochu oproti stávajícím technologickým řešením. Aplikace technologie bude sloužit na úpravu pitné vody, studniční, povrchové, brakické a mořské. Aplikací dojde ke zvýšené recyklaci vod o ca. 15 - 30%.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 870 767,63 Kč
Národní soukromá částka: 2 937 452,37 Kč
 
Celková částka: 7 808 220,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena