Analýza životnosti rámu zemědělského stroje

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: BEDNAR FMT s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009781
Zahájení projektu: 12. 6. 2017
Ukončení projektu: 30. 8. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2017
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Testování životnosti svařovaného rámu stroje na základě naměřeného modelu namáhání. Test zjistí místa rámu podléhající únavovému poškození v krátkém čase a rychlé uplatnění těchto informací do konstrukčních změn stroje. Tím dojde k výraznému zrychlení vývoje rámu a snížení rizik plynoucích z nasazení nového rámu na trh.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 243 006,00 Kč
Národní soukromá částka: 81 002,00 Kč
 
Celková částka: 324 008,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena