Analýza upínacích systémů řezných nástrojů pro operace frézování

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: FORNAS trading, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010755
Zahájení projektu: 1. 11. 2017
Ukončení projektu: 29. 3. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 3. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je analýza upínacích systémů řezných nástrojů pro operace frézování ve společnosti Fornas trading s.r.o. za účelem zvyšování přesnosti obrábění a zkracování času upínání frézovacích nástrojů. Jedná se o návrh vhodných řešení upínacích systémů pro obrábění tvarových částí vstřikovacích forem převážně pro automobilový průmysl. Navržené a odzkoušené upínací systémy zvýší efektivitu obrábění a tím sníží výrobní náklady celého procesu výroby.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 249 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 83 000,00 Kč
 
Celková částka: 332 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena