Analýza provozu desorpční jednotky za účelem využití odpadního tepla k výrobě elektřiny

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ALFA SYSTEM REAL, a.s.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009711
Zahájení projektu: 15. 3. 2017
Ukončení projektu: 29. 6. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2017
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem poskytnutí služby je analýza a komplexní konstrukční návrh a optimalizace integrovaného energetického systému, kdy bude odpadní teplo produkované desorpční jednotkou použito jako vstupní energie. V tomto konkrétním případě by mohla být část odpadního tepla přeměněna i na elektrickou energii a využitelný zbytek tepla by sloužil k ohřevu vody. Oba dva produkty by dále byly využívány v objektu žadatele a tím snižovali vlastní energetickou náročnost objektu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 210 356,25 Kč
Národní soukromá částka: 70 118,75 Kč
 
Celková částka: 280 475,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena