Analýza procesu zplyňování odpadní biomasy

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: BOSS montáže, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010495
Zahájení projektu: 2. 11. 2017
Ukončení projektu: 9. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 15. 5. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na provedení specifických měření a analýz vstupního materiálu, meziproduktů a produktů při kogenerované výrobě elektrické energie a tepla zplyňováním tuhého paliva na bázi kontaminované biomasy (drcená směs dřevotřísky, lamina, atd.). Výsledky těchto analýz budou výchozím krokem pro optimalizaci provozu jednotky s tímto novým palivem.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 246 487,50 Kč
Národní soukromá částka: 82 162,50 Kč
 
Celková částka: 328 650,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena