Analýza příčin praskání funkčních částí střižného nástroje

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: KERVAL a.s.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012257
Zahájení projektu: 22. 2. 2018
Ukončení projektu: 10. 6. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 3. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Řešitelský tým ČVUT provede analýzu materiálu použitého pro stavbu nástroje z hlediska chemického složení mechanických vlastností. Bude proveden rozbor konstrukce nástroje, ověření působení tvářecích sil, provedení pevnostních analýz stěžejních částí nástroje. Budou navržena konstrukční opatření pro eliminaci destrukce, bude vytvořena výkresová dokumentace. Při řešení budou využita zařízení pro analýzu chemického složení materiálu, měření tvrdosti, u vybraných dílů bude provedena metalografie

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 288 750,00 Kč
Národní soukromá částka: 96 250,00 Kč
 
Celková částka: 385 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena