Analýza a inovace měřicích postupů kontroly součástí

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: OSPOL TECH s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010628
Zahájení projektu: 1. 9. 2017
Ukončení projektu: 29. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 29. 5. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je analyzovat současný stav měření na souřadnicovém měřicí stroji a navrhnutí vhodného postupu kontroly a měření na souřadnicovém měřicím stroji. Navržený postup kontroly a metodika měření budou respektovat výkresovou dokumentaci a sloužit pro zaměstnance jako směrnice. To bude mít za následek eliminaci chyb při měření a snížení celkového času při měření součástí. To umožní operátorovi rychle a spolehlivě dosáhnout správných výsledků měření v souladu s požadavky zákazníka.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 243 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 81 000,00 Kč
 
Celková částka: 324 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena