Analytika a testování ultralehkého opláštění kabelových svazků určených pro aplikace v oboru kosmického letectví

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: G.L. Electronic s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0010065
Zahájení projektu: 11. 4. 2018
Ukončení projektu: 15. 11. 2019
Předpokládané datum ukončení: 16. 1. 2020
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

dovybavení vývojového střediska dalšími zařízeními, která umožní zvýšení technologické úrovně vývojových i výrobních procesů. Konkrétně se jedná o nákup testovacích zařízení a software pro pravidelné měření a testování vodičů podle požadovaných norem a kritérií (např. MIL, ECSS). Stavební úpravy nejsou předmětem projektu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 335 274,50 Kč
Národní soukromá částka: 2 335 274,50 Kč
 
Celková částka: 4 670 549,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena