Algoritmizace návrhu počátečního tvaru membránových konstrukcí a jejich statická a dynamická analýza

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: FEM consulting, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004929
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti programu pro výpočet stavebních konstrukcí RFEM na evropském a především globálním trhu vytvořením nástrojů pro navrhování a posuzování membránových konstrukcí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 677 227,79 Kč
Národní soukromá částka: 2 821 616,21 Kč
 
Celková částka: 8 498 844,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena