Akustické zkoušky produktů LIKO-Door a LIKO-Form

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: LIKO-S, a.s.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0013120
Zahájení projektu: 1. 4. 2018
Ukončení projektu: 25. 2. 2019
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem poskytnutí služby v rámci inovačních voucherů je série zkoušek vedoucí k ověření vzduchové neprůzvučnosti na nově vyvíjených produktech systémových dveří a přestavitelných příček.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 170 025,00 Kč
Národní soukromá částka: 56 675,00 Kč
 
Celková částka: 226 700,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena