4 inovace pro rozšíření v hornickém průmyslu

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: PD profi, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0001084
Zahájení projektu: 31. 10. 2015
Ukončení projektu: 28. 12. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem projektu je zavést do sériové výroby čtyři nové produkty. Úpravou výrobního procesu, bude schopen žadatel dlouhodobě a odborně vyrábět: a) navíječ pásů a kabelů hydraulický b) souprava manipulační pneumatická c) vrtačka emulzní nevýbušná d) vrtací sloup pneumatický. Všechny výše zmíněné produkty mají ukončený proces vývoje a byly sestrojeny funkční vzorky. Předmětem způsobilých výdajů budou investice stavebních prací (hala), pořízení strojů, nákupů SW, externích služeb aj.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 172 600,00 Kč
Národní soukromá částka: 2 655 400,00 Kč
 
Celková částka: 4 828 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena