ELI - EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE - fáze 2

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Extreme Light Infrastructure ERIC (ELI ERIC)
Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_008/0000162
Zahájení projektu: 1. 10. 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt ELI (Extreme Light Infrastructure) je součástí evropské cestovní mapy (roadmap) pro vybudování příští generace velkých výzkumných center zásadního významu, které byly identifikovány Evropským strategickým fórem pro výzkumné infrastruktury (ESFRI). ELI bude mezinárodní výzkumnou laboratoří využívající nejnovější generaci laserových technologií k vytváření nejintenzivnějších světelných pulsů dostupných v laboratorních podmínkách.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 580 564 601,09 Kč
Veřejné zdroje ČR: 185 948 776,60 Kč
Národní soukromá částka: 92 974 388,30 Kč
 
Celková částka: 1 859 487 766,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena