Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků gymnázia Hodonín pro kvalitnější výuku za pomoci dalšího vzdělávání

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Příjemce: Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.10/04.0026
Zahájení projektu: 1. 2. 2012
Ukončení projektu: 31. 3. 2013
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Naše gymnázium hodlá realizací tohoto projektu dosáhnout zvýšení vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků, kteří v rámci projektu absolvují 3 výukové programy. Tyto programy budou svou obsahovou náplní zaměřeny na práci s MS Office a tvorbu e-learningových kurzů, zlepšení znalostí anglického jazyka a osobnostní rozvoj pedagoga. V rámci projektu bude vytvořen nový e-learningový kurz.
Do cílové skupiny bylo vybráno 35 pedagogických pracovníků Gymnázia Hodonín.
Účastníci projektu získají za pomocí 14 výukových aktivit nové znalosti a schopnosti, které následně využijí ve své profesní praxi pedagoga. Náplně výukových kurzů vzešly ze zjištěných potřeb školy a jejích pedagogických pracovníků. Délka projektu bude 14 měsíců s celkovým počtem 233 vyučovacích hodin. Většina kurzů bude realizována v prostorách naší školy, některé proběhnou mimo pracoviště formou výjezdních kurzů. Kurzy budou akreditovány MŠMT.
Projekt budeme realizovat samostatně, bez partnera.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 020 849,76 Kč
Veřejné zdroje ČR: 199 725,00 Kč
 
Celková částka: 1 220 575,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena