Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Město Český Krumlov
Registrační číslo: CZ.1.06/5.1.00/01.06132
Zahájení projektu: 3. 12. 2007
Ukončení projektu: 31. 10. 2015
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předmětem projektu je unikátní areál dvojklášteří z 14. století ležící uprostřed území historického jádra Českého Krumlova, které je zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Historie a dispozice areálu tak mají velký potenciál využití pro uchovávání a prezentaci kulturního dědictví spjatého nejen s městem, ale i s významnými obdobími našich dějin. Dnes je areál zchátralý a téměř nevyužívaný. Kvůli nákladnosti je projekt IOP jedinou možnosti jeho obnovy a využití. Plánované programové činnosti jsou určeny různým skupinám odborné a laické veřejnosti. Zajistí je místní partneři (3 NNO a 1 PO kraje) se zkušenostmi a odbornostmi, jež garantují kontinuitu jejich přípravy a provozování na vysoké odborné úrovni. Díky tomu v areálu vznikne kulturně vzdělávací centrum s celoroční nabídkou nových, moderních kulturních a vzdělávacích služeb s rozmanitou náplní, které zatraktivní historické jádro pro obyvatele a celé město pro návštěvníky a investory.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 270 308 966,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 46 617 446,00 Kč
 
Celková částka: 316 926 412,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena