Jihozápadní Morava - jedinečná turistická destinace

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.11/2.2.00/06.00984
Zahájení projektu: 1. 7. 2010
Ukončení projektu: 1. 3. 2012
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předkládaný projekt si klade za cíl prostřednictvím aktivní propagační kampaně oslovit, přilákat a udržet návštěvníky v regionu jihozápadní Moravy. Propagační kampaň má dvě osy, které odpovídají dvěma cílovým skupinám, na které se projekt zaměřuje. První z nich představují potenciální návštěvníci regionu, kteří budou na jeho atraktivity upozorněni skrze velkoplošné billboardy a kampaní v MHD v Brně a Jihlavě. Druhou cílovou skupinu tvoří turisté, kteří již do regionu jihozápadní Moravy zavítali, a tito budou motivováni k návštěvě dalších míst regionu prostřednictvím společné kampaně 9 subjektů zapojených do projektu. Žadatel vytvořil síť těchto subjektů (zámků, IC, muzeí), kterou bude dále koordinovat a jejímž účelem bude vzájemná propagace pomocí propagačních plakátů a letáků ve formě zajímavých mapek regionu. Letáky (mapky) dostane návštěvník ke vstupence do zapojeného subjektu, což dokládá aktivní přístup k propagaci.
Projekt bude trvat po dvě turistické sezóny, celkem 24 měsíců.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 720 088,38 Kč
Veřejné zdroje ČR: 127 074,00 Kč
Soukromé zdroje: 564 775,00 Kč
 
Celková částka: 1 411 937,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena