Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně - Vybudování komplexního depozitního centra

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0003281
Zahájení projektu: 1. 6. 2016
Ukončení projektu: 23. 7. 2018
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Cílem realizace tohoto projektu je vybudování komplexního pracoviště sloužícího k uložení, zpřístupnění a ochraně knihovního fondu. V oblasti uložení fondu bude tento cíl naplněn doplněním systému posuvných regálů ve skladu C a E. Součástí skladového vybavení bude sada knihovních vozíků, bude pořízen knižní skener a zařízení na odprašnění knih.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 226 539,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 098 801,00 Kč
 
Celková částka: 7 325 340,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena