Areál zážitkové a poznávací turistiky Střední Podbrdsko Strašice

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Obec Strašice
Registrační číslo: CZ.1.14/3.1.00/03.01314
Zahájení projektu: 14. 5. 2009
Ukončení projektu: 30. 4. 2010
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předkládaný projekt řeší rekonstrukci dvou historických objektů nacházejících se okraji bývalého vojenského areálu ve Strašicích. Jedním z objektů je funkcionalistická důstojnická vila, druhým objektem je dřevostavba ubikace mužstva. Náplň rekonstruovaných objektů akcentuje současné potřeby v rozvoji turistického ruchu mikroregionu Středního Podbrdska, jehož jsou Strašice přirozeným spádovým centrem. Stávající infrastruktura a nabídka služeb cestovního ruchu je i přes značný turistický potenciál reprezentovaný zejména zachovalou přírodou, ale i řadou historických a technických památek a geniem loci místa sepjatého s vojenstvím a vojenským újezdem, značně nerozvinutá a nenabízí dostatek příležitostí pro zásadní rozvoj turismu. V letošním roce ustavená panevropská cyklostezka Paříž ? Praha přivádí do oblasti množství i zahraničních turistů, kteří však zde nemohou realizovat svoji poptávku.
Zájmem Obce Strašice je tedy podnítit rozvoj cestovního ruchu vytvořením základní infrastruktury.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 272 381,32 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 165 714,00 Kč
 
Celková částka: 14 438 095,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena