Naučně - poznávací stezka mezi vinicemi Velkých Bílovic

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Město Velké Bílovice
Registrační číslo: CZ.1.11/2.1.00/02.00452
Zahájení projektu: 2. 3. 2009
Ukončení projektu: 19. 6. 2009
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

V rámci projektu bude prostřednictvím úpravy povrchu stávající zpevněné polní cesty a vybavení mobiliářem (infotabule, stoly, lavice, altány, dřevěné záchody) vybudována kompletní naučně-poznávací stezka mezi nejrozsáhlejšími vinicemi v ČR, ve Vel. Bílovicích.
Realizací projektu dojde ke zpřístupnění lokality, která je jak z hlediska přírodního, tak historického, nesmírně atraktivní pro návštěvníky (proto je také celá trasa pojata jako naučně-poznávací - bude vybavena informačními tabulemi obsahujícími vinařské, historické, kulturní, místopisné a geografické informace). Očekávanými uživateli jsou cykloturisté, pěší a ostatní návštěvníci regionu vč. místních obyvatel.
Projekt navazuje na předchozí aktivity města a má širokou podporu mezi regionálními a nadregionálními subjekty a zapadá do rozvojové koncepce cestovního ruchu města, regionu i kraje.
Hlavním cílem je zkomfortnění turistické infrastruktury, která je v nevyhovujícím stavu, a zatraktivnění města jako turistické destinace.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 493 097,06 Kč
Veřejné zdroje ČR: 969 370,00 Kč
 
Celková částka: 6 462 467,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena