KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO - STAVEBNÍ ÚPRAVA STŘECHY, OBNOVA FASÁDY

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Karlovy Vary
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0008190
Zahájení projektu: 1. 3. 2018
Ukončení projektu: 27. 9. 2018
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Podporovanou aktivitou v rámci projektu je revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky - Karlovarského městského divadla, jenž je zapsáno v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod rejstř. č. 30580/4-881. Hlavní aktivitou projektu je obnova památky (rekonstrukce a stavební úpravy).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 25 213 563,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 449 452,40 Kč
 
Celková částka: 29 663 016,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena