Zvýšení akceschopnosti Policie ČR při řešení mimořádných událostí

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Příjemce: Ministerstvo vnitra
Registrační číslo: CZ.1.06/3.4.00/26.09654
Zahájení projektu: 2. 5. 2014
Ukončení projektu: 31. 12. 2015
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

V rámci projektu budou vybavena moderní technikou a technologiemi jednotlivá krajská ředitelství Policie ČR a odborné a specializované služby Policie ČR - Pyrotechnická služba, Odbor speciálních potápěčských činností a výcviku (dále též jako "OSPČV"), Služba pořádkové (zahrnující i poříční policii) a Služba dopravní policie, Operační střediska Policie ČR, Odbory kriminalistické techniky a expertíz (dále též jako "OKTE") a Oddělení kriminalistické techniky (dále též jako "OKT"). Projekt zahrnujepořízení speciální techniky a vybavení, které budou provozovány na celém území České republiky ke zvýšení akceschopnosti Policie ČR v rámci IZS při prevenci, přípravě a řešení mimořádných událostí (včetně přírodních a technologických katastrof, zejm. povodní).

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 892 770 041,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 157 547 654,00 Kč
 
Celková částka: 1 050 317 695,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena