Modernizace návazné péče Nemocnice Sokolov - projekt I.

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: NEMOS SOKOLOV s.r.o.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001237
Zahájení projektu: 2. 5. 2016
Ukončení projektu: 28. 12. 2018
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Nové a moderní přístrojové vybavení sokolovské nemocnice zkvalitnilo poskytovanou návaznou péči. Díky tomu plní nemocnice svou funkci místa, kde dochází ke kvalitní diagnostice pacientů a případnému předání na specializovaná pracoviště. Projekt přispěl také k efektivnějšímu propojení národní sítě specializovaných pracovišť a regionální sítě návazné péče.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 69 107 125,00 Kč
Národní soukromá částka: 12 195 375,00 Kč
 
Celková částka: 81 302 500,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena