Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Čeperka
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000147
Zahájení projektu: 21. 4. 2016
Ukončení projektu: 21. 12. 2016
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Cílem projektu je v souladu s vyhlášenou výzvou posílit vybavení JSDH Čeperka technikou k zajištění činností spojených s řešením mimořádných událostí způsobených extrémním suchem. Žadatelem projektu je obec Čeperka, která se nachází ve správním území ORP Pardubice. Toto území je charakteristické zvýšeným rizikem mimořádných událostí způsobených suchem a haváriemi nebezpečných látek. Z důvodu předcházení těmto rizikům bude pořízena velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 967 280,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 229 520,00 Kč
 
Celková částka: 8 196 800,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena