PŘÍSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY V JÍLOVÉM U DĚČÍNA

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Jílové
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002975
Zahájení projektu: 17. 12. 2015
Ukončení projektu: 15. 4. 2019
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Dobrovolní hasiči z Jílového mohou díky modernějšímu a kvalitnějšímu zázemí pohotověji zasahovat v terénu. Nové zázemí pomáhá urychlit a zlepšit akceschopnost a reakční doby hasičů a rozšířit okruh činností sboru. Dobrovolní hasiči z Jílového se nyní mohou více soustředit na pomoc při mimořádných situacích a také na práci s mládeží.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 18 078 651,26 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 190 350,23 Kč
 
Celková částka: 21 269 001,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena