Hasičská zbrojnice Chválkovice

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Olomouc
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003636
Zahájení projektu: 14. 2. 2018
Ukončení projektu: 27. 6. 2019
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Předmětem projektu je vybudování nového objektu hasičské zbrojnice ve Chválkovicích v nové dislokaci za účelem zvýšení odolnosti zbrojnice vůči účinkům mimořádné události spojené s extrémním suchem a rizikem havárie nebezpečných látek tak, aby byla Olomouc JPO II připravena plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd k mimořádné události a byla zajištěna schopnost jednotky zasáhnout v situacích,kdy je ohroženo zdraví, životy osob a jejich majetek.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 344 138,12 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 531 318,50 Kč
 
Celková částka: 16 875 457,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena