Výstavba nízkoprahového a poradenského centra v Ostravě - Kunčičkách

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Statutární město Ostrava
Registrační číslo: CZ.1.06/3.1.00/03.07307
Zahájení projektu: 1. 2. 2011
Ukončení projektu: 31. 10. 2012
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

SMO, MOb Sl. Ostrava eviduje ve svém území sociálně vyloučené lokality, v nichž žijí nepřizpůsobiví občané. Na základě vyhlášené výzvy v rámci IOP, chce SMO, MOb Sl. Ostrava zřídit Nízkoprahové a poradenské centrum, kde chce řešit problematiku spojenou s touto lokalitou. Centrum by mělo vzniknout rekonstrukcí domu na ulici Holvekova 204/44, 718 00 Ostrava. V objektu se nachází knihovna a služebna městské policie, jejichž provoz by byl zachován. V Nízkoprahovém a poradenském centru by měly být poskytovány sociální služby:odborné sociální poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Dále by zde měly být pořádány odborné přednášky z oblasti finanční, zdravotní, sociální, kurzy vaření, šití a opravy prádla pro dívky i dospělé ženy, zájmové kroužky pro děti. Cílem zařízení bude nabídnout obyvatelům této lokality možnosti vhodného využívání volného času a zajistit odbornou pomoc při řešení problémů rodin, které v dané lokalitě žijí.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 183 004,00 Kč
 
Celková částka: 4 183 004,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena