Komunitní centrum Domažlice

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Domažlice
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002459
Zahájení projektu: 31. 3. 2017
Ukončení projektu: 31. 7. 2020
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Předmětem projektu je vybudování Komunitního centra v Domažlicích, které bude sloužit k mnohostrannému setkávání lidí za účelem kulturním,společenským, vzdělávacím a k pomoci znevýhodněným skupinám obyvatel v zapojováníse do běžného občanského života ve spolupráci s veřejností. Dojde k rekonstrukcičásti objekt bývalého pivovaru, který je technickou památkou. Cílem projektu je vzájemnou spoluprací propojovat sociální, kulturní a vzdělávací aktivity napříč společenskými vrstvami.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 998 427,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 999 722,50 Kč
 
Celková částka: 19 998 150,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena