Nová naděje - sociální začleňování v lokalitách okresu Jeseník

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 4 OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Příjemce: Občanské sdružení ESTER
Registrační číslo: CZ.1.04/3.2.01/19.00023
Zahájení projektu: 23. 3. 2009
Ukončení projektu: 21. 3. 2012
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

NOVÁ NADĚJE

 

Většina vyloučených romských lokalit vznikla během posledních deseti let. V podmínkách sociálního a prostorového vyloučení už vyrůstá druhá generace Romů. Chlapci a dívky žijící v takovém prostředí neměli šanci poznat jiné podmínky a jiný způsob života, založený na práci, kvalifikaci a pravidelné mzdě. Znají jen život v nezaměstnanosti, z dávek a v lokalitě, kde takto žije většina lidí. Vyloučení Romů se tak začíná „dědit“.

K okresům, ve kterých žije řada lidí ohrožených sociálním vyloučením, patří i Jeseník. A právě proto ho Agentura pro sociální začleňování zařadila mezi místa, ve kterých je nutné situaci řešit.

Občanské sdružení Ester připravilo projekt určený pro mládež ve věku od 15 do 26 let. To je podle jeho autorů nejohroženější skupina a je třeba s ní pracovat. „Pokud nevyjde z návyků na život v sociální ‚bídě‘, ekonomického chronického nedostatku a celkové zaostalosti, nemá reálnou šanci na plnohodnotný život uvnitř většinové společnosti,“ vysvětlují autoři programu a dodávají: „Cílem projektu je pilotní formou dokázat v období 3 let, že současná situace je řešitelná prostřednictvím zvýšení kvalifikace a tím zlepšené pozice na trhu práce.“

Realizátoři připravili pro všechny zájemce několik druhů kurzů zaměřených na teorii i praxi. Jejich smyslem je ukázat mladým lidem jiné způsoby existence. Vysvětlit jim, že najít si a udržet práci není až tak složité, a pokud se jim povede zařadit se do běžné společnosti, rozhodně na tom budou lépe.

„Lidé musí něčemu podstatnému věřit. To dokazují nejen dějiny národů, ale i každodenní reálný život nás všech. Jsme přesvědčeni, že i podpora z našeho kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí a nakonec i z Úřadu vlády ČR jsou hlasem Nové Naděje',“ zdůrazňují organizátoři.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 968 883,27 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 187 006,00 Kč
 
Celková částka: 8 155 889,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena