Terénní týmy pro osoby s duševním onemocněním

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: FOKUS Liberec o.p.s.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002162
Zahájení projektu: 1. 2. 2017
Ukončení projektu: 31. 1. 2018
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Předmětem projektu je vytvoření zázemí pro práci terénních týmů ve dvou lokalitách Libereckého kraje (Tanvaldsko a Českolipsko). Konkr.jde o pořízení vnitřního vybavení pronajatých prostor a nákup dvou os. automobilů. Týmy budou poskytovat registrov. soc. službu Podpora samostat. bydlení pro skupinu duševně nemocných, kteří mohou žít mimo ústavní péči. Projekt odpovídá záměru deinstitucionalizace psychiatrické péče v ČR. Žadatel je zkušeným poskytovatelem služeb pro tuto CS soc.vyloučených lidí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 575 223,90 Kč
Veřejné zdroje ČR: 67 673,40 Kč
Národní soukromá částka: 33 836,70 Kč
 
Celková částka: 676 734,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena