Noclehárna a nízkoprahové denní centrum Armády spásy v Ostravě

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Armáda spásy v České republice, z. s.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002230
Zahájení projektu: 5. 10. 2016
Ukončení projektu: 30. 6. 2019
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Záměrem projektu je vybudování zcela nového zázemí nízkoprahového denního centra a noclehárny určené především pro osoby v obtížné sociální situaci. Současná budova, ve které se denní centrum a noclehárna nachází, je v nevyhovujícím technickém stavu. Budova byla postavena v 70. letech minulého století a její původní životnost je překročena již o více než 15 let. Vytvoření nového zázemí bude mít pozitivní vliv na kvalitu poskytovaných služeb.Projekt není zaměřen na rozšiřování kapacity zařízení.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 36 606 071,29 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 306 596,62 Kč
Národní soukromá částka: 2 153 298,32 Kč
 
Celková částka: 43 065 966,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena