Polyfunkční komunitní centrum v Ratiboři

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Ratiboř
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_088/0006789
Zahájení projektu: 23. 9. 2021
Ukončení projektu: 30. 9. 2022
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt spočívá ve vybudování polyfunkčního komunitního centra v obci Ratiboř, který bude primárně sloužit osobám ohroženým sociálním vyloučením, osobám se zdravotním postižením a osobám sociálně vyloučeným, které se bude snažit prostřednictvím sociálních služeb, volnočasových aktivit, kulturních, vzdělávacích služeb a environmentálních služeb začlenit do společnosti, komunitního rozvoje a společenského dění v obci.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 956 141,70 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 992 260,30 Kč
 
Celková částka: 19 948 402,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena