Miniškolka při KCR

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 4 OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Příjemce:
Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/26.00413
Zahájení projektu: 1. 9. 2009
Ukončení projektu: 31. 8. 2011
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

DĚTI NEJSOU DŮVODEM K NEZAMĚSTNANOSTI

 

Rodiče malých dětí patří mezi skupiny nejvíce ohrožené nezaměstnaností. Úřady práce jim proto věnují zvýšenou péči. Existuje řada organizací a sdružení, které se snaží pomáhat například při zvyšování kvalifikace. Také mateřská centra, kde se mohou rodiče setkávat, vyměňovat si své zkušenosti nebo se dozvědět nové věci, rostou jako houby po dešti.

Děti jsou v dnešní době nedílnou součástí naší společnosti. Nejen v soukromí, ale i na veřejnosti. Dnes už se nikdo nedívá s despektem na maminku, která si „odskočí“ na kafe s kamarádkou a vezme do kavárny i svého potomka. Nikdo se také nediví, když na dětském hřišti potká s dítětem jeho otce. Děti k životu prostě patří. Přesto je stále nedostatek míst ve školkách, přesto není běžné, že zaměstnatelé nabízí rodičům zkrácený pracovní úvazek nebo práci z domova či dokonce hlídání jejich ratolestí přímo na pracovišti.

Oblastní charita Most je jednou z organizací, která se snaží matkám i otcům v této oblasti pomoci. V rámci pilotního projektu Krušnohorského centra (KCR) pro rodinu a sociální péči provozuje „Miniškolku při KCR“. Na realizaci se jí podařilo získat z ESF téměř 1,9 mil. Kč.

„Cílem je umožnit rodičům návrat do zaměstnání, například na částečné pracovní úvazky, a pomoci jim v odstraňování překážek, které jim v jejich snaze pracovat brání. To vše za cenu, která je dostupná i osobám s nízkými příjmy,“ uvádějí autoři projektu.

Školku mohou využívat zájemci, kteří potřebují pohlídat dítě, aby si mohli například napsat životopis, dojít na přijímací pohovor, absolvovat rekvalifikační kurz, kontaktovat nového zaměstnavatele nebo hledat práci na internetu, a nemají jinou možnost hlídání. Děti ve věku 1 – 7 let mohou do zařízení umístit maximálně na 4 hodiny. Pokud ho nechtějí nechat ve školce a potřebují vyřídit úřední věci nebo dojít k zaměstnavateli, pracovníci oblastní charity je doprovodí a potomka jim na místě pohlídají. Díky evropským penězům zaplatí rodiče za hodinu dozoru jen 20 Kč.

Klientům dále nabízíme přednášky a semináře ke zlepšení šance na uplatnění na trhu práce. Naučí se například, jak napsat životopis, dozví se, jak nejlépe sladit rodinný a pracovní život, a probereme s nimi i to, jaké zaměstnání je pro ně, na základě jejich možností, schopností a požadavků, nejvhodnější,“ uzavírají výčet aktivit centra jeho provozovatelé. 

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 607 788,94 Kč
Veřejné zdroje ČR: 279 446,00 Kč
 
Celková částka: 1 887 235,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena