Komunitní centrum Kostka

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Kostka Krásná Lípa, p.o.
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006280
Zahájení projektu: 1. 1. 2018
Ukončení projektu: 31. 12. 2020
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt reaguje na akutní problémy lidí ze sociálně vyloučených lokalit Krásnolipska. Projektové aktivity se zaměří na oblast a) komunitní práce a podporu celé řady samosprávných aktivit, a b) poradenství (pracovní, kariérové, finanční) vč. vzdělávání, motivace a vytvoření pracovních míst. Zapojením do projektu si lidé více uvědomí možnou změnu ve svém osobním životě a stanou se aktivnějšími. Různorodostí aktivit má projekt ambici aktivizovat převážnou část komunity s přesahem do sousedství.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 013 745,75 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 061 249,25 Kč
 
Celková částka: 7 074 995,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena