Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 2. skupina

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Brno
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003033
Zahájení projektu: 1. 6. 2016
Ukončení projektu: 30. 8. 2017
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt řeší dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením, vstup do nájemního bydlení v ČR. V rámci projektu bude zrekonstruováno 8 volných obecních bytů ve špatném technickém stavu vyžadující komplexní rekonstrukci.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 914 445,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 690 784,50 Kč
 
Celková částka: 4 605 230,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena