Systematický motivační program - Normální je pracovat!

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 4 OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Příjemce: Armáda spásy v ČR
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/21.00136
Zahájení projektu: 1. 6. 2009
Ukončení projektu: 1. 2. 2011
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

NORMÁLNÍ JE PRACOVAT

Při hledání práce zjistíte, že vaše kvalifikace zaměstnavatelům nestačí. Navíc čím jste starší, tím je hledání nové práce těžší. A pokud je člověk doma delší dobu nebo se dokonce vrátil z výkonu trestu, je hledání zaměstnání přímo nadlidský výkon. Peníze docházejí, člověk se uzavírá do sebe a ztrácí motivaci se jakkoli snažit. Nakonec může přijít i o střechu nad hlavou.

A právě v této chvíli přijde vhod pomocná ruka. Armáda spásy (AS) v ČR pomoc potřebným nabízí, také díky evropským penězům. V červnu 2009 spustila systematický motivační program s názvem „Normální je pracovat!“. Jeho cílem je podpořit lidi bez domova a ty, kterým jeho ztráta reálně hrozí. Účastníci se naučí jak si práci dlouhodobě udržet, jak se vymanit z životní krize a jak znovu začít.

Armáda spásy vybraným uchazečům z této skupiny osob nabídla od září 2009 pracovní poměr na 13 měsíců, a to ve vlastních střediscích – v kuchyních a prádelnách a po domluvě se zástupci měst pak úklidové a údržbové práce v dohodnutých lokalitách,“ popisuje praxi hlavní koordinátor projektu Ing. Petr Cabák.

O tom, že tato snaha není marná, svědčí i případ pana Miroslava z Havířova. V padesáti letech ztratil práci a dostal se do finančních problémů. V azylovém domě naštěstí našel otevřené dveře i pomoc. „Nejdříve jsem pracoval v kuchyni, pak jsem dostal nabídku jít dělat do prádelny. Po 9 měsících se mi naskytla možnost nastoupit na místo klempíře do jedné místní firmy. Skvělé na tom je, že si tak můžu vydělávat profesí, které jsem se vyučil. Účast v projektu mi určitě hodně pomohla a oceňuji také přístup psychologa (supervizora). Díky jemu jsem si hodně věcí uvědomil a to mi dodalo tak potřebné sebevědomí,“ vzpomíná.

To, že lidem bez domova nestačí jen práci nabídnout, ale je nutné s nimi i poté systematicky pracovat, aby si ji dokázali udržet, vypovídá statistika havířovské pobočky AS. „V roce 2007 využilo našich služeb 95 klientů, z toho pouze 3 byli zaměstnaní a další 4 pracovali krátkou dobu. Přitom jsme jim pomohli zprostředkovat 45 pracovních míst,“ říká Ing. Cabák. A právě z toho důvodu nabízí AS zájemcům v Havířově, Opavě, Krnově a Šumperku nejen 30 pracovních míst, ale v rámci projektu organizuje pravidelná setkání klientů. „Tak můžeme probrat problémy, se kterými se podpořené osoby setkávají. A problémům zde také předcházíme. S blížícím se koncem projektu připravujeme účastníky projektu ke vstupu na trh práce,“ vysvětluje.

Armáda spásy získala téměř 10 milionů Kč. „Čerpání prostředků je dle našeho názoru složitější zejména pro organizace, které doposud nemají žádné zkušenosti s projekty financovanými z ESF. Na druhou stranu – Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje žadatelům o dotace velmi dobrý servis,“ zdůrazňuje Ing. Petr Cabák. A potenciálním zájemcům o dotace doporučuje: „Je vhodné vyčlenit člověka, který připraví projektovou žádost a bude se podílet na samotné realizaci projektu. Je lepší nejdříve začít menším projektem a posléze realizovat projekt komplexnější“.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 796 107,32 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 375 783,00 Kč
 
Celková částka: 9 171 890,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena