Rozvoj systému dalšího profesního vzdělávání ve společnosti MITAS a.s.

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: MITAS a.s.
Registrační číslo: CZ.2.17/1.1.00/30209
Zahájení projektu: 1. 1. 2009
Ukončení projektu: 31. 1. 2011
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Společnost MITAS je českou společností s dlouhou historií, která se datuje do dvacátých let minulého století. Patří k významným subjektům v oblasti gumárenské výroby. V souvislosti s očekávaným zvýšením prodejů a plánované expanzi na zahraniční trhy a současně s kritickým nedostatkem odborníků v oblasti gumař byla identifikována potřeba vytvoření komplexního systému dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců. Systém zahrnuje oblasti odborného vzdělávání, komunikačních, obchodních a manažerskýchdovedností, jazykových dovedností, komunikačních technologií, environmentálního managementu, legislativy a další. Součástí je také oblast mezinárodní spolupráce - přenos know-how ze zahraničí, v rámci projektu budou realizovány stáže na zahraničníchpobočkách. Systém je navázán na kariérní růst, jednou z oblastí je také příprava personálních náhrad. Systém podporuje zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce. Při přípravě vzdělávacích programů, především v oblasti odborného vzdělávání, společnost využívá dlouhodobé spolupráce s univerzitami - Zlín, Praha. Projekt je určen pro vzdělávání všech kategorií zaměstnanců, tj. dělníků, technicko-hospodářských pracovníků, zaměstnanců na manažerských pozicích, pracovníků technologie a vývoje, zaměstnanců v oblasti controllingu a účetnictví. Vzdělávání bude realizováno rovněž pro cílovou skupinu se specifickými potřebami - skupinu hluchoněmých zaměstnanců s cílem podpořit tyto znevýhodněné osoby v rámci jejich profesního rozvoje a podpory efektivního začlenění do pracovního prostředí společnosti. Součástí cílové skupiny jsou i zaměstnanci věkové kategorie nad 50 let. Podíl této věkové skupiny na celkovém počtu zaměstnanců společnosti činí 27,6%. Cílem a zároveň výstupem projektu je vytvoření komplexního systému dalšího profesního vzdělávání. Projekt bude realizován částečně interními lektory žadatele, část bude realizována externími dodavateli.
PSČ dle výpisu OR 160 25 Praha 10

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 168 168,01 Kč
Veřejné zdroje ČR: 822 346,00 Kč
 
Celková částka: 5 990 514,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena