Tréninková kavárna jako sociální firma pro přípravu lidí s mentálním postižením na zaměstnání

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce:
Registrační číslo: CZ.2.17/2.1.00/17.31343
Zahájení projektu: 1. 12. 2008
Ukončení projektu: 31. 5. 2011
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Cílem projektu je zajistit kvalitní zázemí pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením prostřednictvím vytvoření a etablování nové sociální firmy, tréninkové kavárny, dlouhodobě udržitelného a respektovaného subjektu na běžném trhu, s maximální mírou nezávislosti na státních zdrojích. V průběhu projektu projde programem 15 klientů. Bude zajištěn jejich trénink - pracovní rehabilitace - a zprostředkování dovedností potřebných k jejich budoucímu uplatnění přímo v sociální firmě i na otevřeném trhu práce. Projekt vychází z faktu, že pracovních míst pro lidi s mentálním postižením je stále velmi málo a že pracovně-tréninkový program je nejpřirozenější a nejefektivnější způsob pracovní integrace. Budou organizovány job kluby jako platforma sdílení zkušeností a poznatků ze zaměstnání. V rámci kavárny bude rovněž realizován široký doprovodný osvětový a informační program. Kavárna jako celek projde procesem certifikace Czech Made, registrace sociální služby a auditem kvality. V rámci kavárny budou organizovány zážitkové teambuildingové akce pro zaměstnance firem s cílem přispět k propojení firemní sféry s klienty programu a tréninkovým prostorem. Bude vytvořen komplexní manuál pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením v sociální firmě - tréninkové kavárně, příručka Jsem zaměstnanec a další materiály používané v rámci programu formou easy-to-read pro danou cílovou skupinu. Důležitou složkou projektu je rovněž popularizace zaměstnávání lidí s mentálním postižením v médiích s hlavním akcentem na důležitost rozvoje sociálního podnikání.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 024 790,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 416 139,50 Kč
 
Celková částka: 9 440 930,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena