Retenční nádrž Akát v Horních Heřmanicích

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Chyba Jiří
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.02953
Zahájení projektu: 4. 7. 2009
Ukončení projektu: 8. 12. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

V rámci projektu byla vybudována nová retenční nádrž doplněná výstavbou zemních tůní. V okolí byly vysázeny autochtonní druhy dřevin. Území bylo revitalizováno, rovněž došlo k odtrubnění potoka a odstranění částí melioračního detailu. Vznikl
tak významný krajinný prvek, který napomáhá zadržovat vodu v krajině.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 397 858,84 Kč
Veřejné zdroje ČR: 423 151,00 Kč
Soukromé zdroje: 313 445,00 Kč
 
Celková částka: 3 134 455,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena