Sběr a zpracování bioodpadu

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Městský podnik služeb Kladno, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/08.02665
Zahájení projektu: 20. 4. 2009
Ukončení projektu: 10. 7. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt řeší rozšíření separovaného sběru bioodpadu na území města Kladna. Jedná se o sběr trávy, větví, zbytků zeleniny, spadaného ovoce, atd. V rámci projektu bylo nakoupeno zařízení pro sběr a zpracování odpadu. Na sběr a svoz bioodpadu byly pořízeny: nádoby na odpad (3 000 ks kompostérů - 140 l a 3 000 ks kompostérů - 240 l), svozové vozidlo a tažený biodrtič pro zelené biologické zbytky a ostatní materiály pro kompostování. Na zpracování bioodopadu byl pořízen: nosič jednotlivých zařízení, přídavné zařízení (čelní nakladač), nesený překopávač kompostu, rotační třídič, velkoobjemový konterjner (3 ks), jednonápravový nosič kontejnerů a čerpadlo a rozvod vody na zkrápění kompostu. Nákup této techniky činil 21 830 000,- Kč bez DPH.

Na území celého města, v rodinné zástavbě, byly rozmístěny speciální nádoby na bioodpad o objemu 140 l (v počtu 3 000 ks) a 240 l (3 000 ks). Svoz bioodpadu bude prováděn od jara do podzimu a to jedenkrát za 14 dní speciálním svozovým vozidlem.

Bioodpad bude přijímán a poté zpracován na kompostárně společnosti Městský podnik služeb Kladno, spol. s r. o. Tento materiál bude doplněn dřevní hmotou (štěpky,) vyrobenou pomocí speciálního drtícího kontejneru, z větví a křoví uklizených podél silnic. Bude zpracován na kompostárně, tzn. bude promíchán a založen do hromad, kde bude kontrolována teplota, vlhkost a složení daného materiálu. Materiál bude překopáván a zkrápěn v intervalu na základě zjištěných hodnot. Po dozrání bude kompost přetříděn na sítech a následně používán při údržbě městské zeleně.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 443 500,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 666 500,00 Kč
Soukromé zdroje: 11 110 000,00 Kč
 
Celková částka: 22 220 000,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena