Zatravnění a ozelenění údolnice v k.ú. Nenkovice

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Marada Petr
Registrační číslo: CZ.1.02/6.3.00/10.07490
Zahájení projektu: 15. 9. 2010
Ukončení projektu: 30. 10. 2013
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem podpory je vytvoření prvku ÚSES v k. ú. Nenkovice. V rámci realizace akce budou vysázeny stromy a keře a provedeno zatravnění. Součástí projektu je i následná péče.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 601 081,75 Kč
Veřejné zdroje ČR: 106 073,00 Kč
 
Celková částka: 707 155,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena