obnova zeleně Dušejov

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: OBEC DUŠEJOV
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/08.03121
Zahájení projektu: 13. 7. 2009
Ukončení projektu: 31. 10. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt se skládal ze dvou částí.
První částí byla obnova zeleně před obecním úřadem a prodejnou.
Druhou částí bylo vytvoření zeleného pásu mezi zástavbou a silnicí.
Důvody pro obnovu zeleně v první části:
-přestárlý porost
-omezení výhledu
-převládající exotické rostliny, převážně cypřišovité, šíření rzi hrušňové
Obnovená zeleň se skládá částečně z rostlin původních (4 ks) a 126 ks nových, z nichž je 42 ks trvalek a 40 ks růží. U nových rostlin převládají druhy listnaté a původní, nebo jejich variety. Osázení je voleno tak, aby neomezovalo výhled na obchod a OÚ a přitom byla rovnoměrně osázena celá plocha. Plochy k osázení jsou čtyři a lem kolem chodníku.
Ozeleněny jsou především rohy ploch (jednodušší údržba, nesešlapávání trávníku, optické zakulacení a tak změkčení kontur a prostoru) a na dvou plochách jsou soliterní výsadby.

Zelený pás tvořený především keři v druhé části nahrazuje travnatou plochu a funguje jako ochrana proti hluku a prachu ze silnice, případně proti vběhnutí dětí na ní. Část k silnici je tvořena především původními druhy a směrem k zástavbě se velikost rostlin zmenšuje a přechází do okrasnějších forem. Součástí zeleného pruhu je travnatá plocha sloužící k odpočinku a rekreaci místních obyvatel.
Zeleň a její výsadba je koncipována tak, aby nevyžadovala přílišné náklady na údržbu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 125 511,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 22 149,00 Kč
 
Celková částka: 147 660,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena