Zateplení základní školy Raduň

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Raduň
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/09.04919
Zahájení projektu: 25. 6. 2010
Ukončení projektu: 23. 11. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

V rámci projektu bylo navrženo snížení energetické náročnosti objektu Základní školy. Zatepleny byly vnější obvodové konstrukce, vnitřní příčky a stropy dělící vytápěné prostory od nevytápěných. Dřevěná zdvojená okna byla nahrazena plastovými dvojskly. Vstupní dveře do objektu byly nahrazeny novými, hliníkovými s přerušeným tepelným mostem.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 003 419,10 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 059 426,00 Kč
 
Celková částka: 7 062 845,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena